Email użytkownika:   
Hasło:   
zamknij
Inne nasze sklepy : KINGHOFFSKLEP HOMELIVING
SCHAFER

kinghoffhurt.pl


PODGLĄD ZAMÓWIENIA

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Obowiązuje od 2011-05-20

Hurtownia internetowa działająca pod adresem www.kinghoffhurt.pl, prowadzona jest przez firmę MAG DESIGN Magdalena Sicińska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płowieckiej 55 lok.1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod numerem 501292, NIP: PL9521953546, Regon 142169217.

Oferta


Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz są cenami brutto.
Minimalne zamówienie to 950 zł brutto.
Ceny umieszczone przy każdym towarze nie obejmują kosztów przesyłki.
Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
Aktualny cennik przesyłek znajduje się w dziale Osługa Klienta.

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
Oferta ważna na terenie Polski.

Zamówienia


Zamówienia są przyjmowane przez strony www.kinghoffhurt.pl.
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej list z jego treścią.
Warunkiem realizacji jest podanie prawidłowych danych kontaktowych wraz z numerem telefonu, zgodnie w wymogami formularza zamówienia oraz przesłanie e-mailem zeskanowanych dokumentów firmy. Dane Klienta podane przy składaniu zamówienia mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia realizacji składanych zamówień. Każde złożone przez Klienta zamówienie jest potwierdzane przez naszego sprzedawcę.

Anulowanie zamówienia - zgłoszenie rezygnacji należy dokonać pisząc na adres: biuro@kinghoffhurt.pl.
Przy płatności przelewem (przedpłata), za datę potwierdzenia zamówienia, przyjmuje się wpływ środków na konto sklepu.
Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Formy płatności


Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- gotówką przy osobistym odbiorze towaru
- przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu - BH CITY 19 1030 0019 0109 8530 0027 2739

Gwarancje


Każdy towar zakupiony w naszej hurtowni objęty jest 12-to miesięczną gwarancją producenta.
Należy stosować się do zaleceń producenta, podanych na opakowaniu lub dołączonej ulotce.
Strony wyłączają rękojmię z tytułu sprzedaży.Reklamacje


Reklamacje są rozpatrywane zwykle w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Reklamacje ilościowo-jakościowe będą uwzględniane w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy.
Reklamowany towar należy odesłać we własnym zakresie na adres naszej firmy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełniony druk reklamacyjny, który można pobrać TUTAJ.

Uszkodzenia transportowe rozpatrujemy zgodnie z przepisami polskiego prawa:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r ; Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r nr 50, poz. 601 ze zm.).
Art. 76.
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

art 545 § 2 Kodeksu Cywilnego:
"W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju: jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika."

Zwroty

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie.
Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ.

Zwracany towar (nie noszący jakichkolwiek śladów używania, kompletny i nieuszkodzony) należy odesłać na adres naszej firmy.
Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.
Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

Copyright © kinghoffhurt.pl 2011. KQS.store